Getuigenverklaringen
categorie: Redactioneel
Het blijkt steeds moeilijker te zijn om getuigen te vinden bij misdrijven