Gemeente Roerdalen begroting 24-25
Gemeente Roerdalen begroting 24-25
tijdelijke woningen, herinrichting van wegen, aanpak ondermijnende activiteiten, recreatie, samenwerking boeren, milieu-initiatieven en de brandweer en uiteraard duurzame energie; in Roerdalen gebeurt het!