Artificial intelligente bij de huisarts 02
Infographic waarin getoond wordt hoe artificial intelligence routinetaken (administratie, herhalingsrecepten en standaard doorverwijzigingen) kan overnemen om zo de werkdruk van huisartsen te verlagen.